Vanaf 1 januari 2024 gaan de drie netwerken samenwerken onder de naam Autisme Netwerk Noord. Dat doen zij door:

  • elkaar te ontmoeten en te leren kennen;
  • elkaar te versterken;
  • kennis, kunde en ervaring te ontsluiten, te bundelen en te delen.

 

Zij hebben hiertoe een intentieovereenkomst gesloten met de voormalige convenantpartners van de drie netwerken. Eind 2024 evalueren we de samenwerking en nemen we besluiten over de voortgang en de vorm van de samenwerking. Daarin wordt ook de invulling van de gezamenlijke website meegenomen. Tot die tijd blijven de websites van de drie afzonderlijke provincies online.