Door verbinding ontstaat beweging

Autisme Netwerk Noord als vliegwiel voor verbinding en focus op autisme

Autisme Netwerk Friesland , Autisme Netwerk Groningen en Autisme Expertise Netwerk Drenthe  starten vanaf 1 januari 2024 met intensieve samenwerking. Zij willen door bundeling van krachten blijvend bijdragen aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is. Waar mensen met autisme van alle intelligentieniveaus naar vermogen onbeperkt en volwaardig kunnen deelnemen op alle levensterreinen. 

Dat is nu voor veel mensen met autisme helaas (nog) niet mogelijk. Hier valt nog veel te winnen. Personen en organisaties kunnen dat niet alleen. Dit vraagt verbinding onder het motto ‘delen in plaats van verdelen’. Door verbinding ontstaat beweging. Autisme Netwerk Noord is een platform voor deze beweging; een vliegwiel voor verbinding, (inter)sectorale ontmoeting, onderlinge versterking en voor bundeling van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis.